KVAŠNOVSKÝ

ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ PRO VÁS

Přihlašovací formulář

ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ  MANIPULAČNÍCH  VOZÍKŮ

 

Základní kurz:

Obsahem kurzu je teoretická výuka žadatele dle předepsané osnovy tj. 15 hod. k získání jedné skupiny oprávnění.

Praktický výcvik pod dohledem instruktora je dle osnov 15 hod. k získání jedné skupiny.

Praktický výcvik je možné provádět též u zaměstnavatele s potvrzením v žádosti.

Po ukončení kurzu se provádí teoretické a praktické zkoušky. V případě úspěšné složení zkoušky se vyhotoví zápis a jako doklad je vydán Průkaz obsluhy manipulačních vozíků.

Podmínky pro přijetí do základního kurzu:

 Osoba starší 18-ti let.

Zdravotní způsobilost potvrzená v žádosti žadatele.

Při provozu na pozemních komunikacích, veřejně přístupných místech a v zahraničí, musí žadatel vlastnit řidičské oprávnění skupiny „B, C, D“ nebo „T“.

1x foto 30 x 35 mm.

Opakované školení:

 Opakované školení obsluhy manipulačních vozíků se provádí min. 1x za 12 měsíců.

O opakovaném školení je vyhotoven zápis a záznam do průkazu obsluhy.

Podmínky pro opakované školení:

Platný průkaz obsluhy tj. s dokladem pravidelného periodického školení.

Kopie zdravotní způsobilosti, nebo potvrzení zaměstnavatelem v listině přítomných.

Rozšíření třídy a skupiny v Průkazu obsluhy manipulačních vozíků:

Podmínky jsou shodné s podmínkami základního kurzu.

Výměna Průkazu obsluhy manipulačních vozíků:

Platný poškozený či jinak znehodnocený průkaz obsluhy.

Kopie zdravotní způsobilosti.

1x fotografie 30 x 35 mm.

Kurzy, školení a technické kontroly se provádí na základě žádostí nebo objednávek.

Místo školícího střediska je KD Jílovice 166:

Na uvedené adrese se provádí základní kurz a periodické školení – vždy dle telefonické dohody.

Praktický výcvik a zkouška se provádí u zaměstnavatele.

Periodické školení u zaměstnavatele se provádí od 3 žadatelů.

Technické kontroly MV se provádí v místě vlastníka MV.