KVAŠNOVSKÝ

ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ PRO VÁS

Přihlašovací formulář

 

Termíny lékařských prohlídek pro obsluhu manipulačních vozíků

 

Pracovně lékařské periodické prohlídky obsluhy manipulačních vozíků s právní účinností od 3. dubna 2013 stanoví vyhlášky č. 79/2013 Sb.,o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Periodické prohlídky jsou upraveny tak, že je v ust. §11 odst. 2 této vyhlášky, stanoven různý interval periodických prohlídek podle kategorie práce, do které je příslušná práce zařazena. Nově jsou stanoveny práce, jejich součástí je riziko ohrožení zdraví – tyto práce jsou uvedeny výčtem v příloze č. 2 část II citované vyhlášky, zde je zařazena pod bodem 4. obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.

Pro práce s rizikem ohrožení zdraví (viz. příloha č. 2 část II citované vyhlášky) stanoví ust. § 11 odst. 3 specifický interval periodických pracovnělékařských prohlídek, a to jednou za 4 roky,  pokud jde o zaměstnance, který dovršil 50 let věku – pak jednou za 2 roky (poprvé se provede tato prohlídka v návaznosti na periodickou prohlídku provedenou do 50 let věku).Dobu platnosti potvrzuje lékař.