KVAŠNOVSKÝ

ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ PRO VÁS

Přihlašovací formulář

 

ROZDĚLENÍ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ / CLASSIFICATION OF MOTOR TRUCKS 

 

Třída/Class I - elektrické vozíky / electric trucks

Třida/Class II - vozíky se spalovacím motorem / combustion engine trucks

A - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené / platform, low lifting, towing and pushing manually guided

B – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením / platform, low lifting, towing and pushing with lever steering

C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením / platform, low lifting, towing and pushing with wheel steering

D - vysokozdvižné ručně vedené / high lifting, manually guided

E - vysokozdvižné s pákovým řízením / high lifting with lever steering

W1 - vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti / high lifting, with wheel steering till 5 t load

W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti / high lifting, with wheel steering over 5 t load

G - vysokozdvižné se zdvihací plošinou / high lifting with lift platform